Co je CQC / CCAP certifikace

CQC / CCAP Voluntary Certification
Dobrovolná certifikace pro řadu produktů, kdy daný certifikát slouží jako důkaz o bezpečnosti výrobku a prokázání shody produktu s požadavky čínských národních norem. Proces certifikace i požadavky jsou téměř identické s CCC certifikací. Certifikační proces trvá standardně 6 měsíců, s naší podporou 2 až 4 měsíce, bez naší podpory s pomocí vlastních zdrojů pak 6 až 18 měsíců.

Získání certifikátu
Certifkát je udělen na základě výsledku testování výrobku a auditu dodavatelské společnosti (Factory Inspection).

Organizace CQC a CCAP
Certifikační úřad China Quality Certification Centre (CQC) je jednou ze společností, která provádí dobrovolnou certifikaci řady produktů a ověřuje tak shodu daného výrobku s požadavky čínských národních GB norem na bezpečnost výrobku. Další čínskou certifikační společností je například China Certification Centre for Automotive Products (CCAP). S oběma certifikačními společnostmi úzce spolupracujeme. 

Postup při CQC / CCAP certifikaci
Postup je identický s procesem CCC certifikace, liší se jen v drobných detailech a ve způsobu značení certifikovaných výrobků. Základní kroky jsou následující:
a) předložení žádosti a základní dokumentace zvolenému čínskému certifikačnímu orgánu CQC nebo CCAP, registrace produktu a získání kódu výrobního závodu
b) předložení technické dokumentace
c) typová zkouška výrobku v čínské akreditované laboratoři
d) inspekce u výrobce (zpravidla 2 čínští auditoři / 2 dny)
e) vystavení certifikátu
f) opatření výrobku předepsaným značením v souladu s předpisy certifikačního orgánu

Platnost CQC / CCAP certifikátu je zpravidla 5 let a je podmíněna absolvováním pravidelných (nejčastěji ročních) dozorových auditů příslušným čínským certifikačním úřadem nebo jím pověřenou evropskou certifikační společností. Během auditu musí být prokázána i shoda výrobku s požadavky čínských národních GB norem (předkládá se například laboratorní zpráva z pravidelného testování, tzv. rekvalifikační zkouška) a auditoři mají právo zvolit si některý z certifikovaných produktů k ověření této shody testováním i v čínské akreditované laboratoři na náklady výrobce (tzv. Random Sample Test).

CQC nebo CCAP dobrovolná certifikace je službou vytvořenou danou certifikační společností, není to zákonný požadavek Čínské lidové republiky. Nicméně splnění požadavků platných čínských národních norem v oblasti bezpečnosti produktu je pro výrobce povinné a CQC / CCAP dobrovolná certifikace je vhodným nástrojem pro ověření a potvrzení této shody. I z tohoto důvodu je tato dobrovolná certifikace vyžadována většinou automobilek pro jim dodávané díly. 

Implementační pravidla a normy
Proces získání certifikace se řídí tzv. implementačním pravidlem (Implementation Rule), každá výrobková kategorie má své specifické pravidlo. Dále jsou pro danou výrobkovou kategorii stanoveny čínské národní normy GB, podle kterých musí být provedena typová zkouška produktu. Informace o implementačních pravidlech a čínských národních normách rádi na vyžádání poskytneme, našim zákazníkům tyto standardy předáváme zdarma a dodáváme i aktualizační servis.