Co je CCC certifikace

China Compulsory Certification (CCC)
Povinná certifikace pro řadu produktů uváděných na čínský trh za účelem získání certifikátu o bezpečnosti výrobku. Certifikační proces trvá standardně 6 měsíců, s naší podporou 2 až 4 měsíce, bez naší podpory s pomocí vlastních zdrojů pak 6 až 18 měsíců. Nesplnění certifikačních požadavků může dospět až k zadržení importovaného zboží na hranicích Číny nebo jeho vrácení zpět.

Získání certifikátu
Certifkát a značka CCC je udělena na základě výsledku testování výrobku a auditu dodavatelské společnosti (Factory Inspection).

Organizace CNCA, CQC a CCAP
Certification and Accreditation Administration (CNCA) organizačně spravuje systém CCC certifikace a akredituje certifikační orgány a laboratoře, kde může být testování výrobků provedeno. Jednou z akreditovaných organizací od CNCA pro zpracování žádosti o certifikaci je China Quality Certification Centre (CQC), ta také vydává CCC certifikát. Další čínskou certifikační společností je například China Certification Centre for Automotive Products (CCAP). S oběma certifikačními společnostmi úzce spolupracujeme. CCC certifikaci mohou realizovat pouze čínské certifikační společnosti a stejně tak testování produktů může být provedeno pouze v čínské akreditované laboratoři. 

Postup při CCC certifikaci
a) předložení žádosti a základní dokumentace čínským certifikačním orgánům, registrace produktu pro CCC a získání kódu výrobního závodu
b) předložení technické dokumentace
c) typová zkouška výrobku v čínské akreditované laboratoři
d) inspekce u výrobce (zpravidla 2 čínští auditoři / 2 dny)
e) vystavení certifikátu CCC
f) opatření výrobku CCC logem a kódem výrobce před importem do Číny v souladu s CCC předpisy

Přehled aktuálních CCC implementačních pravidel a norem
Proces získání certifikace se řídí tzv. CNCA implementačním pravidlem (CNCA Implementation Rule), každá CCC výrobková kategorie má své specifické pravidlo. Dále jsou pro danou výrobkovou kategorii stanoveny normy, podle kterých musí být provedena typová zkouška produktu. V roce 2014 byly úřadem CNCA tyto standardy aktualizovány a jejich nová verze vstoupila v platnost od 1.1.2015. Níže je uveden výběr nejdůležitějších implementačních pravidel a norem z oblasti automotive:

Kategorie Starý CNCA standard Nový CNCA standard GB Standard
Safety Belts of Motor Vehicles CNCA-02C-026:2005 CNCA-C11-04:2014 GB 14166
Horns for Motor Vehicles - vyjmuto z certifikace od 15.6.2018 CNCA-02C-055:2005 CNCA-C11-05:2014 GB 15742
Braking Hosees for Motor Vehicles - vyjmuto z certifikace od 15.6.2018 CNCA-02C-057:2005 CNCA-C11-06:2014 GB 16897
Exterior Lighting and Light-Signal Device for Motor Vehicles Retro Reflector (old name) CNCA-02C-056:2005 CNCA-C11-07:2014 GB 11564 
Headlamps (old name) CNCA-02C-058:2005 CNCA-C11-07:2014 GB 4599 
GB 4660
GB 11554
GB 5920
Front position lamp/ rear position lamp, parking lamp, outline marker lamp, braking lamp (old name) CNCA-02C-058:2005 CNCA-C11-07:2014 GB 15235
Turning-signal lamp (old name) CNCA-02C-058:2005 CNCA-C11-07:2014 GB 17509
Reversing lamp (old name) CNCA-02C-058:2005 CNCA-C11-07:2014 GB 18409
Front fog lamp, rear fog lamp (old name) CNCA-02C-058:2005 CNCA-C11-07:2014 GB 18099
Rear license-plate light (old name) CNCA-02C-058:2005 CNCA-C11-07:2014 GB 18408
Side-marker lamp (old name) CNCA-02C-058:2005 CNCA-C11-07:2014 GB 25991
Indirect Vision Device for Motor Vehicle Rear View Mirrors for Vehicles (old name) CNCA-02C-059:2005 CNCA-C11-08:2014 GB 15084
Interior Trimming Material of Vehicles CNCA-02C-060:2005 CNCA-C11-09:2014 GB 8410
Door Lock and Door Retention Components of Vehicles CNCA-02C-061:2005 CNCA-C11-10:2014 GB 15086
Fuel Tank for Vehicles - vyjmuto z certifikace od 15.6.2018 CNCA-02C-062:2005 CNCA-C11-11:2014 GB 18296
Seats and Head Restraints for Vehicles CNCA-02C-063:2005 CNCA-C11-12:2014 GB 15083 
GB 11550
GB 13057
GB 8410

 

Informace o ostatních implementačních pravidlech a čínských národních normách GB rádi na vyžádání poskytneme.