Co je CCC certifikace

China Compulsory Certification (CCC)
Povinná certifikace pro řadu produktů uváděných na čínský trh za účelem získání certifikátu o bezpečnosti výrobku. Certifikační proces trvá standardně 6 měsíců, s naší podporou 2 až 4 měsíce, bez naší podpory s pomocí vlastních zdrojů pak 6 až 18 měsíců. Nesplnění certifikačních požadavků může dospět až k zadržení importovaného zboží na hranicích Číny nebo jeho vrácení zpět.

Získání certifikátu
Certifkát a značka CCC je udělena na základě výsledku testování výrobku a auditu dodavatelské společnosti (Factory Inspection).

Organizace CNCA, CQC a CCAP
Certification and Accreditation Administration (CNCA) organizačně spravuje systém CCC certifikace a akredituje certifikační orgány a laboratoře, kde může být testování výrobků provedeno. Jednou z akreditovaných organizací od CNCA pro zpracování žádosti o certifikaci je China Quality Certification Centre (CQC), ta také vydává CCC certifikát. Další čínskou certifikační společností je například China Certification Centre for Automotive Products (CCAP). S oběma certifikačními společnostmi úzce spolupracujeme. CCC certifikaci mohou realizovat pouze čínské certifikační společnosti a stejně tak testování produktů může být provedeno pouze v čínské akreditované laboratoři. 

Postup při CCC certifikaci
a) předložení žádosti a základní dokumentace čínským certifikačním orgánům, registrace produktu pro CCC a získání kódu výrobního závodu
b) předložení technické dokumentace
c) typová zkouška výrobku v čínské akreditované laboratoři
d) inspekce u výrobce (zpravidla 2 čínští auditoři / 2 dny)
e) vystavení certifikátu CCC
f) opatření výrobku CCC logem a kódem výrobce před importem do Číny v souladu s CCC předpisy

Platnost CCC certifikátu je zpravidla 5 let a je podmíněna absolvováním pravidelných (nejčastěji ročních) dozorových auditů čínským certifikačním úřadem nebo jím pověřenou evropskou certifikační společností. Během auditu musí být prokázána i shoda výrobku s požadavky čínských národních GB norem (předkládá se například laboratorní zpráva z pravidelného testování, tzv. rekvalifikační zkouška) a auditoři mají právo zvolit si některý z certifikovaných produktů k ověření této shody testováním i v čínské akreditované laboratoři na náklady výrobce (tzv. Random Sample Test).

CCC implementační pravidla a normy
Proces získání certifikace se řídí tzv. CNCA implementačním pravidlem (CNCA Implementation Rule), každá CCC výrobková kategorie má své specifické pravidlo. Dále jsou pro danou výrobkovou kategorii stanoveny normy, podle kterých musí být provedena typová zkouška produktu. Informace o implementačních pravidlech a čínských národních normách GB rádi na vyžádání poskytneme, našim zákazníkům tyto standardy předáváme zdarma a dodáváme i aktualizační servis.